Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen RicardoVeenMedia en de opdrachtgever. Inclusief de offerte, opdrachtbevestiging en schriftelijke en mondelinge overeenkomsten als deze niet schriftelijk zijn afgeweken.

1.2 Bij het boeken van een sessie gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

2. Vergoeding

2.1 Noodzakelijke kosten en/of extra werk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed

2.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief reiskosten zoals vermeld op de offerte.

3. Betaling

3.1 Aanbetaling, dit houdt in dat 30% van het overeengekomen bedrag minimaal 14 dagen voor de shoot betaald dient te worden. Wanneer de betaling niet ontvangen is, is de overeenkomst niet definitief.

3.2 Indien RicardoVeenMedia de betaling niet binnen de in 3.1 genoemde termijn heeft ontvangen wordt de overeenkomst geannuleerd.

3.3 Het resterende bedrag dient maximaal 1 dag na afloop van de sessie betaald te worden.

3.4 De levering van de foto’s vindt plaats nadat het volledige bedrag is betaald door de opdrachtgever.

4. Annuleren

4.1 RicardoVeenMedia behoudt het recht om door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden een sessie te verplaatsen. Dit dient minimaal 24 uur van te voren medegedeeld te zijn met de opdrachtgever.

4.2 Bij slechte weersomstandigheden wordt er in overleg met de opdrachtgever besloten of de sessie doorgaat op verplaatst wordt naar een ander moment.

5. Opdracht

5.1 Wijzigingen in de opdracht om welke reden dan ook zullen, wanneer noodzakelijk, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Deze wijzigingen worden pas aangebracht wanneer er een akkoord op de offerte geretourneerd is naar RicardoVeenMedia.

5.2 Bij een overeenkomst geeft de opdrachtgever toestemming aan RicardoVeenMedia om de foto’s te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

5.3 RicardoVeenMedia is niet verantwoordelijk voor uiterlijke keuzes, zoals kleding en make-up, wanneer de opdrachtgever hier niet tevreden over is bij het eindresultaat. RicardoVeenMedia zal wel tips en advies van te voren mee geven of toesturen.

6. Levering

6.1 De levering van digitale bestanden wordt voldaan binnen 14 dagen na afloop van de sessie. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden wordt een andere termijn afgesproken in overleg met de opdrachtgever.

6.2 De fotoafdrukken en/of albums worden opgehaald bij RicardoVeenMedia op de thuislocatie. Tenzij anders overeengekomen.

6.3 Mocht het om verschillende redenen niet mogelijk zijn voor de opdrachtgever om fotoafdrukken en/of albums op te halen bij RicardoVeenMedia dan kunnen deze verzonden worden. Deze extra gemaakte kosten, voor het veilig verzenden, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6.4 RicardoVeenMedia levert geen onbewerkte beelden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zelf het recht om een keuze te maken uit een door RicardoVeenMedia samengestelde online privé galerij.

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op alle fotografische werken ligt ten alle tijden bij RicardoVeenMedia, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

7.2 Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om foto’s door te geven aan derde partijen zonder een schriftelijke toestemming.

7.3 Tenzij anders overeen is gekomen is de opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Elk gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt als inbreuk op de auteursrechten van RicardoVeenMedia gezien.

8.2 Bij inbreuk op de auteursrechten komt RicardoVeenMedia een vergoeding toe ter hoogte van een gebruikelijk vastgesteld geldbedrag zonder enige rechten hierbij te verliezen.

9. Bewerking

9.1 Het bewerken en/of bijsnijden van de geleverde foto’s door de opdrachtgever is niet toegestaan.

9.2 RicardoVeenMedia levert alle foto’s in kleur. Wil je een aantal foto’s in zwart/wit geleverd, dan kan dit zonder meerprijs tot max. 10 foto’s. Wil je meer dan 10 foto’s in zwart/wit hebben dan wordt er per foto €1,00 extra in rekening gebracht voor gemaakte kosten en tijd.

9.3 RicardoVeenMedia levert indien nodig de foto’s in 2 verschillende oplages. In de eerste oplage worden de foto’s bewerkt volgens de keuze van RicardoVeenMedia, Dan kan de opdrachtgever nog dingen vragen om te veranderen. Als deze foto’s opnieuw zijn bewerkt worden ze opnieuw opgeleverd. Mocht de opdrachtgever hierna nog dingen willen veranderen wordt er per foto €1,50 extra in rekening gebracht.

10. Schade en aansprakelijkheid

10.1 Wanneer door buitensporig gedrag van de opdrachtgever, kinderen, familie, huisdieren of vrienden van de opdrachtgever schade is veroorzaakt aan de apparatuur van RicardoVeenMedia, wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor vergoeding van de schade.

10.2 RicardoVeenMedia is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade aan de opdrachtgever.

11. Overig

11.1 De prijzen van RicardoVeenMedia mogen op elk moment gewijzigd worden tenzij er al sprake is van een overeenkomst.

11.2 RicardoVeenMedia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt en/of gevolg is van het gebruik van deze website.

11.3 RicardoVeenMedia behoudt het recht deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij akkoord tot overeenkomst.

(Algemene voorwaarden, Mei 2020)